Úvodní strana Kulturní a společenský odbor Sokolská cena Fair play A. Hudce

Kulturní a společenský odbor

červen 2019
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Facebook

Facebook

Kam za sportem

Sokolská cena Fair play A. Hudce
Čtvrtek, 26 Září 2013 12:09

Sokolská cena fair play A. Hudce

 

Vážené sestry, vážení bratři,

     v letošním roce bude podzimní zasedání výboru ČOS opět rozhodovat o letošních nositelích sokolské ceny fair play, pojmenované po významném sokolském sportovci, olympijském vítězi A. Hudcovi. Informace o letošním podávání přihlášek včetně plného znění příslušného řádu a formuláře pro podávání přihlášek je zveřejněna na oficiálních webových stránkách ČOS (www.sokol.eu).

      Sokolská cena fair play Aloise Hudce je udělována vybraným jednotlivcům nebo kolektivům za významný čin na sokolských akcích vedoucí například k obětování svého vítězství nebo dobrého umístění podle hesla „vítězit ano, ale ne za každou cenu“, případně vedoucí k záchraně života a zdraví jiných soutěžících. Odměněni mohou být i jednotlivci za dlouhodobé šíření a podporu myšlenky fair – play v sokolském sportu a tělovýchově spojené s čestným jednáním.  Z toho je zřejmé, že možnost získání ceny se nevztahuje pouze na výkonnostní soutěžící sportovce, čin vhodný k ocenění můžeme nalézt v jakékoli sokolské činnosti, včetně všestrannosti a vzdělavatelské práce. Bližší informace o tomto ocenění jsou uvedeny například v článku br.Z.Mičky uveřejněném v zářijovém čísle časopisu Sokol v roce 2010.

     Vystupování a činy  řady našich  sportovců,  cvičenců i činovníků  nejen při soutěžích,  ale i v každodenním sokolském životě často zaslouží větší pozornost a ocenění než získání medailí, vítězství a rekordů. Bývají však často opomenuty a rychle zapadnou v zapomnění. Je proto v zájmu celé naší organizace, všech žup, jednot i oddílů věnovat pozornost možnosti takovéto jednotlivce i kolektivy vyhledat, navrhnout k ocenění a sokolské veřejnosti přiblížit. Pokud tato cena najde cestu do tělocvičen a na sportoviště a získá co nejvíce svých propagátorů v řadách cvičitelů, trenérů a vzdělavatelů, může výrazně přispět k nové motivaci především sokolské mládeže a přispěje i k propagaci Sokola na veřejnosti.

     Návrhy na ocenění z jednot, žup nebo odborných útvarů je možno pro letošní rok podávat do 25. října 2013 vyplněním příslušné přihlášky (viz výše zmíněné sokolské www.stránky) a jejím odesláním na adresu vzdělavatelského odboru ČOS (Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1). Případné další informace lze získat na telefonním čísle 257007274. Vybraní sportovci, cvičenci nebo činovníci budou při vhodné slavnostní příležitosti v TD v Praze odměněni pamětní plaketou, ostatní navržení diplomem a všichni věcnými dary.

 

V Praze dne 25.9.2013

 

 

 Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc., v.r.                       Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v.r.                               

    jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS                                               vzdělavatel ČOS

Aktualizováno Pátek, 27 Září 2013 06:23
 
Copyright © 2019 Sokol Machal. Všechna práva vyhrazena.